สถานศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี ใ...

เมื่อ กรกฎาคม 16, 2014, 03:18:00 PM
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
หนองทะเลวิทยา หรือ Nongthalaywithaya School เป็นสถานศึกษาในกระบี่ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมือง ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 288หมู่ที่...

เมื่อ มิถุนายน 23, 2014, 11:18:35 AM
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถือเป็นสถานศึกษาในกระบี่ขนาดใหญ่และชื่อดังของจังหวัดกระบี่เลยทีเดียว โดยโรงเรียนนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียน...

เมื่อ มิถุนายน 07, 2014, 02:40:21 PM