เตรียมพัฒนาคลองท่อม เป็นเมืองสปา อย่างเต็มรูปแบบ

  • 0 replies
  • 334 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กระบี่เตรียมพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ความร่วมมือกับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า ด้วยศักยภาพของจังหวัดกระบี่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งชายหาด เกาะแก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก วิถีชีวิตชุมชนที่มีความน่าสนใจ ทำให้กระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อน จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การรักษาโรค การนวดแผนไทย และวิถีชีวิตชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาคลองท่อมให้เป็นเมืองสปาน้ำพุร้อนระดับสากล โดยมีการจัดการอย่างยั่งยืนรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่แสวงหาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากญี่ปุ่น โดยคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมเยียนและลงพื้นที่สำรวจความพ้อมและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ 17-21 มิถุนายน 2561ในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไป พบและประชุมร่วมกับ Mr.KAZUO KANAZAWA VICE GOVERNOR HYOGO PREFECTURAL GOVERNMENT และคณะ ณ.ศาลาว่าการจังหวัดเฮียวโกะ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ร่วมกันหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดเฮียวโกะ การขอคำปรึกษาจากชุมชนอาริมะ จังหวัดเฮียวโกะ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงอยู่ในลำดับ1ใน3 ของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับธุรกิจออนเซ็น ในการออกแบบแผนผังการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมเมืองสปา ,ขอความรู้และดูงานการบริหารจัดการน้ำแร่ร้อนและการบริหารจัดการน้ำเสีย และ ขอรับการปรึกษาเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการคลองท่อมเมืองสปา ซึ่งจะได้นำความรู้มาบูรณาการจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ต่อไป

โดยในวันที่ 4 ก.ย.61 นี้ ทางจังหวัดกระบี่จะได้ไปประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการ และรายงานหน่วยเหนือทราบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโอซาก้าทราบ เพื่อแจ้งจังหวัดเฮียวโกะทราบและประสานการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา ให้มีทิศทางที่เหมาะสมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข่าวกระบี่ รายงาน ที่มาโดย https://web.facebook.com/AndamanNews/photos/a.742470519107042/1983221485031933/?type=3