ส่งหัวข้อ "Oppo R3 สมาร์ทโฟน 5 นิ้วมาแล้ว" ถึงเพื่อน