ส่งหัวข้อ "ไปท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เขาคราม" ถึงเพื่อน