ส่งหัวข้อ "เที่ยวกระบี่ เที่ยวสุสานหอย 45 ล้านปี" ถึงเพื่อน