ส่งหัวข้อ "เปิดให้สมัครสมาชิกอีก 20 วัน" ถึงเพื่อน