ส่งหัวข้อ "เรือประมงกระบี่ ร้องขอยกเลิกการเข้าเสรีสัตว์น้ำต่างประเทศ" ถึงเพื่อน