ส่งหัวข้อ "กินไส้กรอกวันละชิ้น เสี่ยงเป็นมะเร็ง" ถึงเพื่อน