ส่งหัวข้อ "ชาวสวนยางตรัง โวยบิ๊กตู่เรื่องราคายางพารา" ถึงเพื่อน