ส่งหัวข้อ "รับผลิต และ วางแบบผลิตภัณฑ์ ซองพลาสติก ซองใส่บัตรบุคลากร" ถึงเพื่อน