ส่งหัวข้อ "เที่ยวเกาะพีพีอย่างไรให้สนุกสุดขั้ว+ได้สุขภาพดีด้วย" ถึงเพื่อน