โครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  • 0 replies
  • 3122 views
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถุงพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดกระบี่จำนวน 490 ชุด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ประชาชนจังหวัดกระบี่ รู้สึกเป็นพระกรุณาธิคุณ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ฯเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถุงพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน


จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว จำนวน 2 อำเภอ (อำเภอเมือง และอำเภอเขาพนม) 1 เทศบาล (เทศบาลเมืองกระบี่) 10 ตำบล 34 หมู่บ้าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

โดยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว

หน่วยงานที่แจ้งประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
http://www.krabi.go.th