อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปี 2557

  • 0 replies
  • 3324 views
อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปี 2557
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 02:22:06 PM »
จังหวัดกระบี่ ได้จัดงานกระบี่อีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยส่วนราชการและประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานกระบี่อีดิ้ลฟิตรี สัมพันธ์ ฮิจเราะฮ์ศักราช 1435

สำหรับงานนี้ก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดกระบี่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และประชาชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกว่า 300 คน

งานอีดิ้ลฟิตรี เป็นวันที่พี่น้องชาวมุสลิมทุคนถือเป็นวัน ที่สำคัญแห่งปีอีกวัน หนึ่งเนื่องจากเป็นวันที่ทุกคนรู้สำนึกในพระเมตตากรุณาของเอกองค์อัลเลาะห์ ที่ประทานภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการพิสูจน์คุณค่าแห่งการกระทำความดีของมนุษย์ยาวนานถึง 1 เดือนเต็ม

ซึ่งศาสนกิจดังกล่าวถือว่าบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ล้วนเป็นคนที่น่ารัก ขอให้ความแตกต่างในการนับถือศาสนา ไม่ใช่เป็นสิ่งบั่นทอน ความรัก ความผูกพัน ของผู้คนที่มีอยู่อย่างยาวนาน


ขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องมีความรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งบางอย่างอาจจะมีทั้งประโยชน์และโทษ

นอกจากนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติด ขอให้ผู้นำศาสนา เอาใจใส่ในเรื่องนี้ให้มาก เพราะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

ดังนั้นในแต่ละวันศุกร์ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารให้ถ่องแท้ นำข้อมูลต่างๆ ตักเตือนพี่น้องประชาชน เยาวชน ให้หลีกห่างจากยาเสพติด และตักเตือนพี่น้องประชาชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยุ่ต่อไป

ที่มา http://www.krabi.go.th