OTOP หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ

  • 0 replies
  • 4276 views
OTOP หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 03:56:26 PM »
ที่จังหวัดกระบี่ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในงาน OTOP กระบี่ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 12-21 มิถุนายน 2557 นี้ โดยนำเสนอสินค้า OTOP จังหวัดกระบี่ และทั่วประเทศมาจัดจำหน่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คาดมีเงินสะพัดกว่า 10 ล้าน

เนื้อข่าวกระบี่ รายงานว่านายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดงาน “OTOP กระบี่ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่โดยชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการตลาด และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอันดามัน


ข่าวกระบี่ได้ระบุว่า ในงานมีกิจกรรมภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ OTOP และหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนต้นแบบ การจำหน่ายสินค้า OTOP อันดามัน และเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมือง ตลาดนัด วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้จนแบบบูรณาการ การจำหน่ายสินค้า OTOP กระบี่ และจังหวัดต่างๆ ระดับ 5 ดาว รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม คาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทนอกจากนี้ข่าวกระบี่ยังรายงานอีกว่า ยังจัดให้มีกิจกรรมภาคกลางคืน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากทุกอำเภอทุกคืน การประกวดซุ้มวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และแข่งขันการตำส้มตำลีลา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 และการแข่งขันการขูดมะพร้าว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยกำหนดเปิดงานในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้ไปเที่ยว ชม เชียร์ ชอป ในงาน OTOP กระบี่ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน