ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

  • 0 replies
  • 4050 views
ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 04:06:37 PM »
จังหวัดกระบี่รณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนพื้นที่เสียหายจากสวนเก่าในภาคใต้และในจังหวัด โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 10,000 ไร่ 5 จังหวัดภาคใต้

ข่าวกระบี่ วันนี้ (10 มิ.ย. 57) นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ณ สนามบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสวนปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 25 ปี มีอยู่ประมาณ 260,000 ไร่ ซึ่งนับวันจะทรุดโทรมและให้ผลผลิตต่ำ จึงมีการดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ เพื่อนำร่องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย


โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง มาปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเดิมที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ที่มีอยู่กว่า 300,000 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี พร้อมปัจจัยการผลิตในช่วง 3 ปีแรก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นปีที่ 1 ดำเนินการปลูกทดแทนไปแล้วกว่า 10,000 ไร่ และในปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2557) ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรตามเงื่อนไขโครงการ พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงาน

พร้อมที่จะส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี (พันธุ์สุราษฎร์ธานี รวมทั้งปัจจัยการผลิตในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2557 นี้ และในวันนี้ (10 มิถุนายน 2557) ได้จัดงานรณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าขึ้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วยการเสวนาวิชาการปาล์มน้ำมัน นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิต และจัดคาราวานรถยนต์ส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าฯ ในปีนี้ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และ สตูล ซึ่งมีเป้าหมาย เกษตรกร 1,000 ราย พื้นที่ 10,000 ไร่ โดยมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมผนึกกำลังในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพพร้อมส่งมอบถึงมือเกษตรกรที่ร่วมโครงการ จำนวน 250,000 ต้น

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวกับข่าวกระบี่ว่า ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 989,246 ไร่ เป็นปาล์มที่มีอายุมากกว่า 20 ปี 203,382 ไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ จำนวน 370 ราย พื้นที่ 3,300 ไร่ ได้รับมอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันไปแล้ววันนี้ 20 ราย จำนวนต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 5,000 ต้น ส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป

ผลการจากการดำเนินโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีปาล์มอายุมากซึ่งผลผลิตจะเริ่มลดลง เก็บเกี่ยวยาก และไม่คุ้มกับการดูแลรักษา ได้หันมาโค่นล้มปาล์มเก่าเพื่อปลูกใหม่ทดแทนโดยใช้ปาล์มพันธุ์ดีที่ทางราชการส่งเสริม จะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตในเรื่องของการดูแลรักษาลดลง และปาล์มพันธุ์ดีที่ส่งเสริมจะให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงอีกด้วย

ที่มา http://103.28.101.10/anda/krabi/rela/Question.asp?ID=6505&CAT=soc&ggsql=