บางกอกแอร์เวย์ส ลดค่าตั๋ว 20% ให้ผู้โดยสาร 5 กลุ่ม ถึงสิ้นปี 63

  • 0 replies
  • 1056 views
“บางกอกแอร์เวย์ส” ลดค่าตั๋ว 20 % ให้ผู้โดยสาร 5 กลุ่ม ถึงสิ้นปี’63

“บางกอกแอร์เวย์ส” อัดแคมเปญส่วนลดค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน 20% สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่วนข้าราชการได้ลด 10% ตั้งแต่ 1 ตุลาฯ-สิ้นปี’63

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รายงานข่าวจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้มอบส่วนลดบัตรโดยสาร 10%-20% จากราคาปกติ แก่บุคคลสัญชาติไทย 5 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

2. ผู้ทุพพลภาพสัญชาติไทย

3. นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

4.บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

5. ข้าราชการไทย

ทั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

โดยผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับข้าราชการจะได้รับส่วนลด 10% ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบในขั้นตอนการออกบัตรโดยสาร และเช็คอินก่อนการเดินทาง

msn.com