ศบค.ขยายเวลา เราเที่ยวด้วยกัน ถึง 31 ม.ค. 64

  • 0 replies
  • 1205 views
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. มีมติเห็นชอบ ปรับปรุงมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กำลังใจ” โดยเพิ่มสิทธิให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน

และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้า OTOP ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้

ทั้งนี้ ศบศ.ยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64 และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 ด้วย

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวจะได้รับการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.วันจันทร์ที่ 12 ต.ค.นี้ หลังจากนั้น หากผ่านความเห็นชอบ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันที

msn.com