กรมประชาสัมพันธ์ สมัครสอบบรรจุราชการ 33 อัตรา ปี 2565

  • 0 replies
  • 47 views
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุประกอบกับแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

กรมประชาสัมพันธ์ สมัครสอบบรรจุราชการ 33 อัตรา ปี 2565

กรมประชาสัมพันธ์ 2565 เปิดสมัครสอบ

1. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7. นักวิชาการเงินประกอบไปด้วยบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา

10. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ปวส.)

11. เจ้าพนักงานการเงินหมายรวมไปถึงบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินรวมไปถึงการธนาคาร

12. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

13. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ลงทะเบียนสมัครงานสมัครสอบราชการ กรมประชาสัมพันธ์  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เวิลไวด์เว็บ https://prd.thaijobjob.com

เรียบเรียงใหม่โดย : สมัครสอบราชการกรมประชาสัมพันธ์ 33 อัตรา (#post_) อย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากทางเรา ที่เดียว

ข่าวกระบี่วันนี้ กับเรา กระบี่วันนี้

ขอบคุณที่ติดตามเข้ามาอ่าน