ประปากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 1

  • 0 replies
  • 97 views
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดแผนและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนางนุชนภา  พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายณัฐพล  กองประดิษฐ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โดย ผจก.ได้สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565  หัวหน้างานรายงานปัญหาจากการดำเนินงานพร้อมชี้แจงผลและการแก้ปัญหา โดย ผจก.ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การบริหารจัดการน้ำดิบ และเน้นย้ำเรื่องเอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง โปร่งใสการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2566 และเรื่องการรักษามาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2566

เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สถานที่และการอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อรักษาสภาพการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC )

ทั้งนี้ได้มีการประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ประจำปี 2566

#ช่องทางติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0-7561-1354
โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588
Page Facebook : @PWA.Krabi
PWA Line Official id : @pwathailand

ที่มา ข่าวกระบี่วันนี้ : pwa.co.th/news/view/100842