กระบี่ จัดลอยกระทงรักโลก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักษาสิ่งแวดล้อม

  • 0 replies
  • 77 views
จังหวัดกระบี่แถลงข่าวจัดงาน "ลอยกระทงรักโลก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักษาสิ่งแวดล้อม"ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นายวัฒน เริงสมุทร ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่พ.ต.ท. สุทิวัส อุ่นเสียม สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดให้มีโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานลอยกระทงประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคีในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไปนายพญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็กเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและช่วยกันรักษาทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการเผยแพร่และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนเรียนรู้ถึงมรดกไทย โดยรูปแบบการจัดงานปีนี้ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบย้อนยุค "ลอยกระทงรักโลก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รักษาสิ่งแวดล้อม" จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งตัวชุดไทยย้อนยุคเที่ยวงานลอยกระทงจังหวัดกระบี่กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงขอขมาพระแม่คงคา การประกวดหนูน้อยนพมาศ ชิงเงินรางวัล โล่เกียรติยศ สายสะพาย มงกุฎ และของรางวัลอีกมากมาย การแข่งขันประดิษฐ์กระทงของนักเรียน การประกวดกระทงของสถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ การออกร้านของแม่บ้าน อบจ.กระบี่ และโรงเรียน อบจ.กระบี่

พ.ต.ท. สุทิวัส อุ่นเสียม สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ กล่าวถึงความพร้อมของสถานที่ด้านจราจรว่า ในส่วนของที่จอดรถของผู้มาร่วมงานสามารถจอดได้ทั้งบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารปากคลองจิหลาด ซึ่งสามารถรับรองรถได้เป็นจำนวนมาก สถานที่ลอยกระทง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงโดยทำสะพานยื่นออกไปในทะเลบริเวณหน้าลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และให้ผู้ร่วมงานร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ปู่ภุชงค์นาคราช เสด็จเตี่ย

ข่าวกระบี่วันนี้