เปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ

 • 0 replies
 • 184 views
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรกว่า 3 พันราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนได้ทั้ง 3 หลักสูตร เท่ากับ หลักสูตรช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างเน้นหนัก ประกอบไปด้วยหลักสูตรช่างแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่
เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตร จว.ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้-เดือนมีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร สำหรับรายละเอียด ร่วมด้วยระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะกับเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าอบรม หรือไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมเครื่องยนต์ เปิดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2565-เมษายน 2566 ในหลักสูตรประกอบด้วย
 • การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร แล้วก็เครื่องจักรกลการเกษตร
 • การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนหมายรวมไปถึงหลังการใช้งาน
 • การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
 • การจำแนก ร่วมด้วยเลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพ


หลักสูตรเน้นหนัก เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรช่างท้องถิ่นระดับ 1 หรือ ช่างท้องถิ่นระดับ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการต่อยอดความรู้ เพิ่มทักษาะความเป็นช่าง โดยจะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

 • หลักการทำงานของเครื่องยนต์เกษตร และก็เครื่องจักรกลการเกษตร
 • การใช้บวกกับบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกต้อง
 • วิธีการถอด-ประกอบเครื่องยนต์เกษตร และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องรวมไปถึงปลอดภัย
 • เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตร
 • หลักการทำงานรวมถึงส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร
 • การตรวจสอบชิ้นส่วนและทดสอบการทำงานของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร
 • การวิเคราะห์บวกกับแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการทำงานของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกษตร
สำหรับหลักสูตรใหม่ในปีนี้จะเป็นดังเช่น หลักสูตรแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีรถแทรกเตอร์ โดยจำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเน้นหนัก หรือช่างท้องถิ่นระดับ 3 ของกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว จะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

 • ระบบการทำงานต่างๆ ของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
 • การใช้หมายรวมไปถึงบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรอย่างถูกต้อง
 • เทคโนโลยีรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
 • การวิเคราะห์รวมไปถึงแก้ไขปัญหาการผิดปกติของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น
นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ให้มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยทั้ง 3 หลักสูตรจะมีรายละเอียดในการคัดเลือกบวกกับการเรียนรู้เน้นหนักแตกต่างกัน

ซึ่งกรมมองว่า หากเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตรในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จะทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเกษตรกรเองได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนั้น เมื่อเกษตรกรมีความรู้ร่วมกับเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบกับเครื่องยนต์ทางการเกษตร ก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ในครอบครัวอีกด้วย

ที่มา : เดลินิวส์
เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : ข่าวเกษตรวันนี้ และอย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ  จากเรา ที่เดียว
วันนี้ที่กระบี่มีอะไร กับเรา เว็บบอร์ด กระดานข่าว กระบี่วันนี้