ชมนกเป็ดน้ำนับหมื่น หนีหนาวมาบึงสีไฟ พิจิตร

  • 0 replies
  • 55 views
ที่พิจิตร ณ บึงสีไฟ นกเป็ดน้ำนับหมื่นตัว ได้อพยพหนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวแห่ชื่นชม

ที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใหญ่อยู่กลางใจเมืองพื้นที่กว่า 5 พันไร่ ที่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิยามเช้าเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส ส่งผลให้มี “นกเป็ดน้ำ” นับหมื่นตัวบินอพยพมาอาศัยในบึงสีไฟ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชม

ขณะนี้ได้รับการพัฒนาจาก อบจ.พิจิตร รวมถึงสำนักงานชลประทานจังหวัดพิจิตร ก็ได้ทำการเติมน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้บึงสีไฟเป็นแก้มลิงจึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งพืชน้ำ-สัตว์น้ำน้อยใหญ่ ต่างอยู่อาศัยเป็นวงจรห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว

ในพื้นที่บึงสีไฟยามเช้าจะอุณหภูมิเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส ทำให้มีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัว ซึ่งคาดว่าน่าจะบินอพยพมาจากประเทศที่เป็นเมืองหนาวมาอาศัยในบึงสีไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยนกเป็ดน้ำต่างรวมกันเป็นฝูงใหญ่บินวนหาอาหารลงกินพืชอาหารที่อยู่ในน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่นฝอย หรือ กุ้งนา รวมถึงลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยในบึงสีไฟที่มีดอกบัวและใบบัวให้เป็นที่อยู่กลางน้ำได้อีกด้วย ความสวยงามที่เกิดขึ้น คือ นกเป็ดน้ำเหล่านี้จะบินเป็นฝูงใหญ่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ทำให้เราได้เห็นความเป็นธรรมชาติของบึงสีไฟแห่งนี้

สำหรับนกเป็ดน้ำมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง สามารถบินได้ในระยะทางไกล จึงทำให้มีการแพยพจากอีกถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งเพื่อแสวงหาอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ฝูงนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอยู่ที่บึงสีไฟในระยะสั้นๆเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว โดยน่าจะคาดว่าบินอพยพมาจากทางซีกโลกเหนือเพื่อจะไปซีกโลกใต้ ซึ่งจะมีอุณหภูมิอุ่นกว่า จากนั้นพอถึงฤดูร้อนฝูงนกเป็ดน้ำเหล่านี้ก็จะบินอพยพกลับไปเพื่อไปผสมพันธุ์และพันธุ์วางไข่ในถิ่นเดิมที่อพยพหนีหนาวมาสำหรับฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวเหล่านี้ปัจจุบันอาศัยอยู่ใกล้กับหอชมนกอุทยานบัว ซึ่งอยู่โซนด้านทิศใต้ของบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ที่มา hotnewstimeonline.com/44774