ปลดล็อค License Illustrator ทุก Version

  • 0 replies
  • 1354 views
ปลดล็อค License Illustrator ทุก Version
« เมื่อ: มกราคม 31, 2023, 09:45:03 AM »
ปลดล็อค ไม่ให้โปรแกรม Illustrator ถามหา License

เพิ่ม

127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 www.adobe.com
127.0.0.1 adobe.com

ในไฟล์ .hosts และ ปิด internet แล้วเปิดโปรแกรม จบ
--------------

วิธีแก้ไขไฟล์ .hosts

- สร้าง text มาก่อน ด้วย notepad
- เพิ่มค่าที่ต้องการ แล้ว save เป็น .hosts ลงใน D:\
- copy ไฟล์ แล้วไปวางไว้ใน C:\Windows\System32\drivers\etc

จบ