เตรียมดัน ทะเลน้อย – เมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

  • 0 replies
  • 485 views
นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในปี 2566 อพท. กำลังศึกษาศักยภาพและเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ทะเลน้อย – เมืองเก่าสงขลา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เข้าสู่การพิจารณาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก แห่งใหม่ภายในปี 2567

โดยจะเริ่มศึกษาพื้นข้อมูลเชิงพื้นเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาภายในปีนี้ โดยประเทศไทยถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่ง ของโลกแล้ว 4 พื้นที่ได้แก่ ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน, อำเภอเชียงคาน จังหวัด เลย, ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ซึ่งล่าสุดเกาะหมาก จังหวัดตราด ที่ได้รับการพิจารณาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในปี 2565นาวาอากาศเอกอธิคุณ กล่าวว่า นอกจากนี้ อพท. ยังเตรียมขยายผล จัดทำคู่มือการนำแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน Green Destinations Standard เพื่อนำไปสู่ระบบการรับรองแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่ง อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันนี้ (9 กพ.66) อพท. สามารถยกระดับเกาะหมาก ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ได้รับเลือกเป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2565 นับเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่า เพราะเป็นเวทีที่มีหลากหลายประเทศจากทั่วโลกส่งแหล่งท่องเที่ยวเข้าประกวด เกาะหมากจึงเป็นเกาะต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ในด้านความปลอดภัย และมีแนวทางในการจัดการขยะ คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกาะหมากได้รับการคัดเลือก

ท่มข่าวรายงานอีกว่า การได้รับการประกาศให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก เพื่อค้นหาพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรจัดการท่องเที่ยวทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตัวเอง

โดยอพท. เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการทำงาน ที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. และภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลายพื้นที่พิเศษในปีงบประมาณ 2566