เปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 แล้ว ที่ เกาะลันตา กระบี่

  • 0 replies
  • 461 views
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ”สัมผัสวิถีผู้คน การเดินทาง การดำรงอยู่ วัฒนธรรม ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว บนเกาะแห่งความสุข

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ เมืองเก่าลันตาบ้านศรีรายา หน้าที่ว่าการอำเภอ เกาะลันตา (หลังเก่า) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมาย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายนพรัตน์ ศรีหรหม นายอำเภอเกาะลันตา นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานตา ลันตา ครั้งที่ 18 (LAANTA LANTA FESTIVAL 2023) ในวันนี้ อำเภอเกาะลันตาเป็น 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่

ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 122 ปี โดยพื้นที่เกาะลันตานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้ง ทะเล ท้องฟ้า หาดทราย เกาะแก่งน้อยใหญ่ มากถึง 53 เกาะอำเภอเกาะลันตา ถือเป็นเมือง “สังคมพหุวัฒนธรรม” อันประกอบไปด้วย พี่น้องมุสลิม ไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวเล (หรือชาวไทยใหม่) ความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรมนี้ ได้ส่งผลให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้ เพื่อสืบสานและพัฒนาต่อยอดต่อไปภายในงานพบกับวิถี ผู้คน – การเดินทาง – การดำรงอยู่ – วัฒนธรรม ที่จะมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว และชมพิธี เปิดเล เขเรือ (เปิดทะเล นั่งเรือ), การแสดงทางอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน, เสน่ห์ของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนลันตาที่อยู่ร่วมอย่างกลมเกลียว ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ

ช๊อปสนุกกับสินค้าชุมชนท่องเที่ยว 11 แห่ง การออกบูธของโรงแรมและร้านอาหาร ย้อนอดีตที่ถนนคนเดินศรีรายา ละลานตาราตรีการแสดงดนตรี และการแสดงวัฒนธรรม อิ่มอร่อยกับการประกวดเมนูพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ของคนลันตา แกงแพะ ข้าวยำ งาน Craft, DIY, กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่ม : hotnewstimeonline.com/48581