วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ 26-27 เม.ย.66 ที่กระบี่

 • 0 replies
 • 419 views
50 ปี กรมวิชาการเกษตร จัดใหญ่วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ 26-27 เม.ย.ที่กระบี่ มุ่งเป้าพาเกษตรกรใต้ใช้งานวิจัยสร้างเงิน จาก 9 โซนเรียนรู้วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ

กรมวิชาการเกษตร ฉลองครบรอบปีที่ 50 จัดใหญ่แบบห้ามพลาด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ระหว่าง 26-27 เม.ย.ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เปิด 9 โซนเรียนรู้ที่ช่วยสร้างเงินจากกองทัพงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืช ภายใต้แนวคิด “วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน

พร้อมชิมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลืองฝักสด มะพร้าวกะทิ กาแฟ เป็นต้น  รับแจกพันธุ๋พืชและปัจจัยการผลิตฟรี

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกรมวิชาการเกษตรครบรอบ 50 ปี จึงกำหนดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน” ขึ้น

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีการผลิตพืชและนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย รวมทั้งสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของภาคใต้ที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลา 50 ปี

“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาคใต้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ จะเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนิทรรศการให้ความรู้ด้านพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่นที่สำคัญในภาคใต้

ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่

 • โซนที่ 1 พืชไร่พันธุ์ดี ให้รายได้ดี และรวดเร็ว เช่น ข้าวโพด ถั่วหรั่ง และพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร
 • โซนที่ 2 พืชผสมผสาน หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • โซนที่ 3 พืชท้องถิ่น พืช GI อนาคตพืชเศรษฐกิจใหม่พื้นที่ภาคใต้
 • โซนที่ 4 ผลผลิตสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ”
 • โซนที่ 5 ต้นแบบแปลงส้มโอทับทิมสยามเพื่อการส่งออก
 • โซนที่ 6 นวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะพร้าว กาแฟ โดยจะได้เรียนรู้ทั้งด้าน พันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การนำไปใช้ประโยชน์ การแปรรูป พืชทางเลือกเสริมรายได้ สร้างเศรษฐกิจใหม่ในครัวเรือน เช่น เห็ด กัญชา กระท่อม
 • โซนที่ 7 One Stop Service ทางการเกษตรจากใจกรมวิชาการเกษตร
 • โซนที่ 8 มิตรภาพทางการเกษตร โดยบริษัทจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องจักรเครืองกลต่าง ๆ
 • โซนที่ 9 โครงการ “DOA Green Together” แปลงต้นแบบการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร และโครงการ “การผลิตแบบผสมผสานทางการเกษตร (มะพร้าว พืชร่วม และการเลี้ยงผึ้ง) 1 ไร่ 1 แสน ในพื้นที่ในภาคใต้”

พร้อมกันนี้ ยังมีการสาธิตที่น่าสนใจ เช่น การผลิตชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ การขยายพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามโดยการตอนกิ่ง การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ การแปรรูปน้ำมะขามป้อม เป็นต้น เกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับรอง GAP พืช การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็ว โดยใช้ DOA Test kits พร้อมเรียนรู้การใช้ application service ของกรมวิชาการเกษตร และความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ปุ๋ย พรบ.วัตถุอันตราย และ พรบ.ควบคุมยาง

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.doa.go.th