ใช้บันไดเลื่อนให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

  • 0 replies
  • 841 views
*

achieheng

  • *
  • 46
  • +0/-0
ใช้บันไดเลื่อนให้ปลอดภัยได้อย่างไร?
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2023, 02:49:39 PM »
ในปัจจุบัน “บันไดเลื่อน” ได้ถูกนำมาใช้ในอาคารหลายแห่งเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการขึ้นลงแต่ละชั้น แต่กลับสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมหลายต่อหลายครั้งกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนอัตโนมัติจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจนอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ('ทางเลื่อนสนามบินดอนเมือง' ดูดขา ไม่ใช่ครั้งแรก ผู้โดยสาร เล่านาทีระทึก https://www.komchadluek.net/news/society/552361) แล้วเราควรจะใช้งานบันไดเลื่อนอย่างไรให้มีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต สินมั่นคงประกันภัย มีข้อมูลมาฝากค่ะ
 
เหตุผลที่บันไดเลื่อนได้รับความนิยม

ข้อมูลจาก สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันบันไดเลื่อนถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายไม่จำกัดเพียงแค่ในห้างสรรพสินค้า แต่ยังถูกนำมาใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม หรือแม้แต่ระบบขนส่งมวลชน โดยมีสาเหตุดังนี้

(1)   บันไดเลื่อนเป็นเครื่องมือในการขนถ่ายคนได้จำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
(2)   บันไดเลื่อนสามารถขนถ่ายผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอคอย
(3)   บันไดเลื่อนสามารถออกแบบให้เสริมภาพลักษณ์ของอาคาร
 
ลักษณะของบันไดเลื่อนสาธารณะ

บันไดเลื่อนสาธารณะ ควรมีลักษณะดังนี้
(1)   บันไดเลื่อนสาธารณะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานที่สม่ำเสมอประมาณ 140 ชั่วโมง/สัปดาห์ 100%
(2)   บันไดเลื่อนสาธารณะต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ 100% ของน้ำหนักบรรทุก
(3)   บันไดเลื่อนสาธารณะที่มีความเร็วมากกว่า 0.65 เมตร/วินาที ควรจะมีระยะขั้นบันไดต่อเนื่องกันตามแนวนอนบริเวณหัวบันไดเลื่อนทั้งด้านบนและด้านล่างไม่ต่ำกว่า 1.6 เมตร
(4)   บันไดเลื่อนสาธารณะต้องมีการติดตั้งเบรกสำรองที่ความสูงน้อยกว่า 6.0 เมตร
(5)   บันไดเลื่อนสาธารณะที่มีความเร็วมากกว่า 0.65 เมตร/วินาที ควรจะมีรัศมีส่วนโค้งของราวมือจับที่ด้านบนระหว่างส่วนที่เรียงกับแนบระนาบไม่น้อยกว่า 2.6 เมตรและรัศมีของราวมือจับด้านล่างจากส่วนที่เอียงกับแนบระนาบของบันไดเลื่อนไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร
 
วิธีขึ้นบันใดเลื่อนให้ปลอดภัย

1.   ก่อนขึ้นบันไดเลื่อน
ควรปฏิบัติดังนี้
•   เก็บไม้ค้ำยัน ไม้เท้า หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอื่น ๆ หากเป็นรถเข็น ควรใช้บันไดสำหรับรถเข็นโดยเฉพาะ หรือเปลี่ยนไปขึ้นลิฟต์แทน
•   ไม่ควรขึ้นบันไดเลื่อนขณะเท้าเปล่า หรือสวมรองเท้าที่มีปลายเชือกผูกยาว ๆ เพราะปลายเชือกอาจจะเข้าไปติดในบันไดเลื่อนได้
•   มองจังหวะของขั้นบันไดเลื่อนให้ดี หากเร็วกว่าปกติควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้
•   หากถือสิ่งของอยู่ควรเปลี่ยนมาถือรวมไว้มือเดียว
•   หากไปกับเด็กเล็ก ไม่ควรให้เด็กเล็กเดินขึ้นเอง
•   ควรงดการใช้บันไดเลื่อน หากบันไดเลื่อนไม่ทำงาน นอกจากนี้ยังไม่ควรขึ้นวิ่งบนบันไดเลื่อนเพราะอาจเป็นอันตราย
•   เมื่อก้าวขึ้นบันไดเลื่อนแล้วควรจับราวบันไดให้มั่น และควรระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าอยู่ใกล้กับขอบข้างบันไดเลื่อนหรือขั้นบันได
•   หลีกเลี่ยงการใช้บันไดเลื่อนในการขนย้ายสิ่งของหนัก ๆ เพราะอาจจะทำให้บันไดรับน้ำหนักไม่ไหว

2.   ขณะที่อยู่บนบันไดเลื่อน
ควรปฏิบัติดังนี้
•   จับราวบันไดเลื่อนให้มั่น และควรยืนอยู่บริเวณส่วนกลางขั้นบันได
•   หากเป็นบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อนที่มีบริเวณกว้าง ควรยืนชิดข้างขวา เพื่อให้มีบริเวณว่างด้านซ้ายให้กับคนที่ต้องการเดินขึ้นไป
•   ไม่วางของบนบันไดเลื่อน
•   ห้ามนั่งบนบันไดเลื่อน
•   ไม่ควรยืนพิงกับขอบด้านข้าง

3.   เมื่อก้าวลงจากบันไดเลื่อน
ควรปฏิบัติดังนี้
•   เตรียมพร้อมที่จะก้าวเท้าออกจากบันไดเลื่อนอยู่เสมอ ไม่เหม่อลอย มัวแต่พูดคุยกัน หรือเล่นโทรศัพท์มือถือ
•   ขณะที่กำลังจะก้าวไม่ควรลังเล เพราะอาจจะทำให้เกิดการสะดุด หรืออาจจะชนกับผู้ที่อยู่ด้านหลังได้
•   ควรก้าวก่อนที่เท้าจะถึงซี่ของบันไดเลื่อนซึ่งเป็นสุดทางเดินของบันไดเลื่อน

หากเกิดอุบัติเหตุขณะขึ้นบันไดเลื่อนทำอย่างไร ?

        หากขณะที่ขึ้นบันไดเลื่อนเกิดอุบัติเหตุ ควรตั้งสติและรีบกดปุ่มหยุดฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าหากไม่สามารถกดเองได้ควรรีบขอความช่วยเหลือจากคนใกล้เคียง และรีบติดต่อฝ่ายอาคาร และขณะที่รอเจ้าหน้าที่ไม่ควรขยับร่างกาย และควรให้ผู้ประสบเหตุอยู่ให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิม ควรรอให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบันไดเลื่อนหรือทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยจะปลอดภัยกว่า

เจ้าของอาคารควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง

•   ห้ามมีสิ่งปลูกสร้าง วางสิ่งของ หรือติดตั้งเสาขวางบริเวณทางเข้า และออกภายในระยะปลอดภัยของบันไดเลื่อน (ประมาณ 2.50 เมตร) จะต้องเป็นพื้นที่ว่าง
•   บริเวณบันไดเลื่อนต้องแห้ง สะอาด ไม่มีขยะ และต้องไม่มีน้ำเจิ่งนอง
•   ห้ามทำความสะอาดราวมือจับบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน ขั้นบันไดเลื่อน หรือทางเลื่อน และชิ้นส่วนต่าง ๆ ขณะที่บันไดเลื่อน หรือทางเลื่อนทำงาน
•   บำรุงรักษา และตรวจสอบความปลอดภัยบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน ตามคำแนะนำของผู้ผลิตแต่ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
•   ปรับแต่ง ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด สึกหรอตามอายุการใช้งานและตามคำแนะนำของผู้ผลิต
•   ก่อนการเปิดใช้งานจะต้องเดินสำรวจตลอดบันไดเลื่อน หรือทางเลื่อนทุกครั้ง
•   จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีตามกฎหมาย
 แม้ว่าบันไดเลื่อนจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนได้เป็นอย่างมาก แต่หากขึ้นลงด้วยความประมาทก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งสาเหตุส่วนมากเกิดจาก มือ เท้า รองเท้า หรือเสื้อผ้าติดเข้าไปในซี่ของบันไดเลื่อน มีตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงที่อาจต้องตัดแขนหรือขาเลยทีเดียว

ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก สนใจรายละเอียด คลิก https://www.smk.co.th/productpadetail/2 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com