ยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้น

  • 0 replies
  • 6732 views
ยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้น
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 08:58:14 AM »
ข่าวกระบี่ เมื่อวานนี้ (วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 21.50 น.) ได้มีประกาศออกมาจาก คสช. โดยประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้แก่พื้นที่ ชะอำ - หัวหิน - กระบี่ - พังงา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศ เกรงว่าจะมีการกระทบต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยวทำให้ประเทศสูญเสียรายได้ตามที่ข่าวกระบี่หลายสำนักได้นำเสนอไปแล้วนั้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 21.50 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศฉบับที่ 54/2557 เรื่อง ยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์ในบางพื้นที่ได้คลี่คลายลง และไม่ปรากฏแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการ ผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานในพื้นที่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาสำหรับในพื้นที่อื่นๆ ให้ยังคงปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง ห้ามออกนอกเคหสถาน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่องแก้ไขห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 52/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ