ที่ตั้งจังหวัด

  • 0 replies
  • 9784 views
ที่ตั้งจังหวัด
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 09:17:36 AM »
จังหวัดกระบี่ ถือเป็นจังหวัดที่มีตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน เป็นจังหวัด 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทยที่มีใจกลางเมืองติดกับทะเล และเป็นจังหวัดเดียวที่เมืองหลวงใกล้ทะเลที่สุด เรียกว่า เห็นทะเลกันตั้งแต่เข้ามาในตัวจังหวัดเลยทีเดียว (อีกหนึ่งจังหวัดคือ ชลบุรี)

จังหวัดกระบี่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 814 กิโลเมตร วัดจากเส้นทางคมนาคมตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จากถนนเพชรเกษม  (แล้วแต่เส้นทาง หากผ่านมาทางระนองจะใกล้กว่า ประมาณ 915 กิโลเมตร)

จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่จะประกอบไปด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 154 เกาะ และอุดมไปด้วยป่าชายเลนมากมาย โดยตัวเมืองกระบี่ จะมีแม่น้ำใหลผ่านตัวเมืองมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ


นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ที่มีต้นกำเนิดจากยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ ยอดเขาพนมเบญจา จุดที่สูงที่สุดของยอดเขานี้คือ หงอนนาค ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองม่วง - บ้านทับแขก


ขอบคุณภาพจาก คู่หูเดินทาง และ info krabi