เที่ยวกระบี่ เที่ยวสุสานหอย 45 ล้านปี

  • 0 replies
  • 16264 views
เที่ยวกระบี่ เที่ยวสุสานหอย 45 ล้านปี
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 04:00:47 PM »
ใครที่เคยเที่ยวกระบี่ แต่เดิมอาจรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งในชื่อ สุสานหอย 75 ล้านปี แต่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น สุสานหอย 45 ล้านปี แล้ว เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อนั้นคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการค้นพบหลักฐานด้านธรณีวิทยา ที่มีมากขึ้น ประกอบกับการวัดอายุซากฟอสซิลที่เป็นหินปูนนั้นใหม่อีกครั้ง

ภายหลังจึงกำหนดอายุของสุสานหอยใหม่ตามความเป็นจริง จาก 75 ล้านปี เหลือประมาณ 20-40 ล้านปีเท่านั้น แต่เพื่อความเก่าแก่และเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนมากนัก จึงถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น สุสานหอย 45 ล้านปี มานับแต่นั้นมา

สถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร


ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันโดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่ชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดาน นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก ช่วงแรกประมาณกันว่าสุสานหอยแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 75 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการค้นพบหลักฐานด้านธรณีวิทยามีมากขึ้น จึงกำหนดอายุของสุสานหอยใหม่เหลือประมาณ 20-40 ล้านปี นับแต่นั้นมา

นักท่องเที่ยวกระบี่หลายคนจึงอาจสับสนว่า สุสานหอย 45 ล้านปีนั่นมันอยู่ตรงไหนของกระบี่ ถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าเป็นที่เดียวกับสุสานหอย 75 ล้านปี เพียงแต่เปลี่ยนชื่อไปเท่านั้นเอง (รวมทั้งป้ายแนะนำที่ท่องเที่ยวบนทางหลวงด้วย)


อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ

รอบๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 242,437.17 ไร่ หรือ 387.90 ตารางกิโลเมตร


ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2520 ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่รัฐบาลพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถาวรต่อไป กองอุทยานแห่งชาติ จึงเสนอกรมป่าไม้ให้มีคำสั่งที่ 1261/2523 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 ให้ นายสันติ สีกุหลาบ นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ตและติดต่อจังหวัดใกล้เคียง


ซึ่งจากการรายงานการสำรวจปรากฏว่า พื้นที่บริเวณเกาะพีพีและหมู่เกาะใกล้เคียงระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ มีความเหมาะสมที่จะจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2524 และป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือที่ กส.0709(นศ)/269 ลงวันที่ 19 มกราคม 2525 แจ้งว่า

ป่าบริเวณหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะใกล้เคียงรวมถึงหมู่เกาะพีพีในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีทิวทัศน์และธรรมชาติสวยงาม เห็นสมควรจัดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่ง

สุสานหอย 45 ล้านปี จึงถือว่าเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อีกแห่งหนึ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมา

แวะสุสานหอยแล้ว อย่าลืมแวะไป ทะเลแหวกกันด้วยนะ ที่ http://krabi.vwander.com/point/ไปทะเลแหวก.html