กระบี่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

  • 0 replies
  • 3474 views
กระบี่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 10:12:32 AM »
ที่ อบจ.กระบี่ ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก หวังกระตุ้นเยาวชนตื่นตัวเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า ด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชู 4 เรื่อง แก้วิกฤตเร่งด่วน

โดยข่าวกระบี่เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม 500 คนเข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อบจ.กระบี่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลายกิจกรรมที่ทาง อบจ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่า รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 ข่าวกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนประชาชนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ที่จะร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสวนาเรื่องกระบี่กับความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดดนตรี วาดภาพระบายสี เรียงความ คำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังมีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ข่าวกระบี่ และเอกชน ร่วมกันระดมความคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เข้าข่ายวิกฤตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่ควรต่อการดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ผลกระทบท่าเทียบเรือขนถ่ายแร่ยิปซัม บริเวณหาดคลองม่วง ปัญหาท่าเทียบเรือบ่อม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขนถ่ายปูนซีเมนต์ และเรือขนถ่ายปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ บริเวณเกาะปอ เกาะลันตา ปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ ไซต์ ปากแม่น้ำกระบี่ และปัญหาขยะน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งทั้ง 4 แห่งกำลังเกิดวิกฤต แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไข