ภูมิอากาศ และอาณาเขต

  • 0 replies
  • 7958 views
ภูมิอากาศ และอาณาเขต
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 09:56:43 AM »
จังหวัดกระบี่นั้น ลักษณะทั่วไปจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัด โดยประกอบด้วยทางตอนเหนือ มีเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ และสลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชันมากมาย มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก

สำหรับบริเวณทางใต้ของจังหวัด จะมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น และส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและเขตตะวันตกเฉียงใต้ จะมีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูง-ต่ำ สลับกันไปตลอดแนว

ด้านฝั่งบริเวณตะวันตก จะมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก

บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่


จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน - ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม


อาณาเขตของจังหวัดกระบี่

- ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านอำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม
- ทิศใต้  ติดกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน ทางด้านอำเภอเกาะลันตา อำเภอเมือง และอำเภอเหนือคลอง
- ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ทางด้านอำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม และอำเภอลำทับ
- ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน ทางด้านอำเภออ่าวลึก และอำเภอเมือง