ตราสัญลักษณ์

  • 0 replies
  • 8381 views
ตราสัญลักษณ์
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 11:19:44 AM »
จังหวัดกระบี่ ก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ที่แต่เดิมนั้นถูกตั้งขึ้นเป็นเขต มณฑลก่อนจะเป็นเมืองที่ขึ้นตรงกับอำนาจปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช

จนภายหลังได้ถูกแยกออกมาตั้งเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2418 ก่อนผมเกิดร้อยกว่าปี หากนับกันจริงๆ รุ่นปู่ผมน่าจะเป็นกลุ่มคนแรกๆ ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ กระทั่งรุ่นพ่อ และรุ่นผม ซึ่งยังคงไม่มีวันลืมบรรยากาศเก่าๆ

หน่วยการปกครองของจังหวัดกระบี่

ถูกแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอลำทับ อำเภอเหนือคลอง และ อำเภอเขาพนม รวม 51 ตำบล 383 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล และ 51 องค์การบริหารส่วนตำบล

ผมยังจำได้ดีถึงเพลงที่คุณครูสอนให้จดจำชื่ออำเภอในจังหวัด ตั้งแต่เด็กๆ โดยร้องว่า กระบี่มีอำเภอเมือง อ่าวลึกและเกาะลันตา อีกคลองท่อม ปลายพระยา เขาพนม ทุกคนภูมิใจ รักใครเกลียวกลม ความคิดแหลมคมเช่นคนกระบี่ก็มีมากมาย อะไรอีกจำไม่ได้ คล้ายเพลงมาร์ชกระบี่ โดยขณะนั้นอำเภอไม่ได้เยอะมากเหมือนปัจจุบันที่ ซึ่งแต่เดิม อ.ลำทับ ก็เป็นแค่กิ่งอำเภอในขณะนั้นเท่านั้น

ตราประจำจังหวัดกระบี่

เป็นสัญลักษณ์รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล
- "กระบี่ไขว้" หมายถึง อาวุธโบราณซึ่งมีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด จำนวน 2 เล่ม
- "ภูเขา" หมายถึงเทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นภูเขาสูงสุดของกระบี่ ซับซ้อนกันถึง 5 ยอด จึงเรียกว่า พนมเบญจา มีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่นๆ
- "ทะเล" หมายถึง อาณาเขตอีกด้านหนึ่งของกระบี่ ซึ่งติดกับฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดียธงประจำจังหวัดกระบี่


เหรียญประจำจังหวัดกระบี่ โดยหน้าเหรียญ เป็นรูปกระบี่ไขว้ ภูเขา (เทือกเขาพนมเบญจา) และทะเล หรือรูปตราสัญลักษณ์ของจังหวัด ส่วนด้านหลังเหรียญ จะเป็นรูปเกาะพีพี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ่นชื่อของจังหวัด


ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

คือดอกทุ้งฟ้า (ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia macrophylla Wall. ex G. DonX) วงศ์ APOCYNACEAE ถือเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เพื่อปลูกเป็นไม้มงคลจังหวัด มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น สูง 15-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง กิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้น เปลือกสีขาวอมเทามี น้ำยางสีขาว เรีอนยอดค่อนข้างโปร่ง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบสลับกันไปตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปหอกกลับ


ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ผลเป็นฝักเรียวยาว เมื่อฝักแก่จะบิดเป็นเกลียวและแตกออก ปล่อยให้เมล็ดที่มีขนสีขาวปลิวไปตามลม

ประโยชน์ทั่วไปของทุ้งฟ้าคือ เนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดาน ฝา และเครื่องใช้ทั่วไป สามารถใช้เปลือกต้นและรากเป็นยาบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัด แก้ไข้ แก้บิด รักษาบาดแผลทั่วไปได้ดี