ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวจ้าวหอมดอกข่า

  • 1 replies
  • 3839 views
รายงานจากข่าวกระบี่วันนี้แจ้งว่า ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไร่ เพื่อผลักดันนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่ และเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี ก่อนได้รับผลผลิต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นี้ รายงานข่าวกระบี่แจ้งว่า นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ได้ทำการเปิดโครงการปลูกข้าวไร่ผลักดันนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี ก่อนได้รับผลผลิต ที่หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภออ่าวลึก กล่าวรายงาน

ภายในงานมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ ได้ขึ้นกล่าวว่า ในแต่ละปีของจังหวัดกระบี่นั้น มีเกษตรกรที่โค่นล้มยางพาราเพื่อปลูกใหม่ปีละกว่า 18,000 ไร่ และมีปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 20 ปี จำนวน 203,382 ไร่ ที่พร้อมจะโค่นล่มเพื่อปลูกใหม่ทดแทน


ซึ่งเมื่อเกษตรกรโค่นล้มยางและปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกใหม่ทดแทนนั้นหากไม่มีอาชีพอื่นเสริมก็จะขาดรายได้ในช่วงที่ยางและปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิต ทางจังหวัดกระบี่จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเหล่านี้ทำการปลูกพืชแซมในสวนยางและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่ เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันและข่าวกระบี่ก็คิดว่าสมเหตุผล ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในช่วงนี้


โดยการให้เกษตรกรปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 2,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 400 กว่าราย โดยจังหวัดสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บางส่วนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,200 กิโลกรัม

จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกข้าวไร่ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดกระบี่โดยโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่แซมยางพาราและปาล์มน้ำมันตามนโยบายดังกล่าวของจังหวัดกระบี่ ในเนื้อที่ 200 ไร่ กระจายอยู่ในทุกตำบล


โดยข่าวกระบี่ทราบว่าหน่วยงานเกษตรจังหวัด จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ คือ พันธุ์ข้าวจ้าวหอมดอกข่า และ ข้าวเหนียวช่อไม้ไผ่ แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ สำหรับการจัดรณรงค์การปลูกข้าวไร่ในวันนี้นั้นได้จัดให้มีการลงแขกปลูกข้าวไร่ในแปลงของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ อันเป็นการอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแห่งการเอื้ออาทรและการช่วยเหลือกันของสังคมไทยในอดีตอีกด้วยRe: ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวจ้าวหอมดอกข่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 11:39:18 AM »
ขอบคุณภาพข้าวหอมดอกข่า ที่เว็บเกษตรพอเพียงดอทคอม