โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

  • 0 replies
  • 9863 views
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 11:18:35 AM »
หนองทะเลวิทยา หรือ Nongthalaywithaya School เป็นสถานศึกษาในกระบี่ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมือง ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 288  หมู่ที่  1  บ้านบ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนแห่งงนี้ มีพื้นครอบคลุมประมาณ 165   ไร่ โดยที่ตั้งห่างจากตัวจังหวัดเพียง 15  กิโลเมตร และห่างจากถนนกระบี่-เขาทอง ประมาณ 400 เมตร สามารถเดินทางได้สะดวก

โรงเรียนแห่งนี้ แต่เดิมที่เริ่มสร้างนั้น ถือเป็นโรงเรียนอำมาตย์พานิชนกูล สาขาหนองทะเล ในปีการศึกษา 2531 ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลแยกออกจากโรงเรียนต้นสังกัดเดิม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2533


และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลชื่อว่า โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ในปีการศึกษา 2540  ซึ่งโรงเรียนได้อนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือเป็นสถานศึกษาในกระบี่อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง

ปรัชญาของโรงเรียน  คือ แท้จริงความรู้อยู่ที่การศึกษา
คำขวัญ  คือ เรียนดี  จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่กีฬา พัฒนาชุมชน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นจิก หรือค้นมุจลินทร์
สีประจำสถานศึกษา สีฟ้า สีเหลือง

ปัจจุบันสถานศึกษาในกระบี่แห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดังภาพ


สำหรับปีปัจจุบัน (2557) มีนายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน