ฝึกอบรมทำโคมไฟและงานศิลป์ สร้างงาน

  • 0 replies
  • 3774 views
ฝึกอบรมทำโคมไฟและงานศิลป์ สร้างงาน
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 11:43:49 AM »
รายงานข่าวกระบี่แจ้งว่า ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ฝึกอบรมทำโคมไฟและงานศิลป์ สร้างอาชีพ สร้างงาน ห่างไกลยาเสพติด ให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ข่าวกระบี่ ได้ทราบว่านายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการทำโคมไฟในฝันและงานศิลป์ สร้างงาน ณ. ห้องปลายพระยา ศาลากลางหลังใหม่ อ.เมือง จ.กระบี่

โดยในงานการสัมมนาอบรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นวิทยากร ครู ก. ของจังหวัดกระบี่ เพื่อที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน

รายงานข่าวกระบี่ยังแจ้งอีกว่า ปัจจุบันปัญหาขยะนับเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขโดยเฉพาะขวดพลาสติก ถ้าหากมีการนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะเกิดประโยชน์มากมาย

ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ มาบรรยายพร้อมภาคปฏิบัติให้กับเยาวชนในจังหวัดกระบี่จำนวน 10 คน เพื่อเป็นครู และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและปฏิบัติในวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่สนใจ


สำหรับวัสดุที่ใช้ในการอบรมและฝึกสอนทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่จะเป็นผู้จัดหามาให้ทั้งหมด โดยรูปแบบในการทำจะใช้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาผลิตเป็นโคมไฟรูปแบบต่างๆอย่างสวยงาม ใช้เวลาในการอบรมจำนวน 1 วัน นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ กล่าว..