ขยะตามหาดเพียบ

  • 0 replies
  • 3309 views
ขยะตามหาดเพียบ
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 03:44:09 PM »
ตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายทั่วไป สิ่งที่ขาดไม่ได้ 2 อย่างคือ นักท่องเที่ยว และ ขยะ ที่ไหนมีคนเยอะ ที่นั่นมีขยะเยอะ จะมาจากนักท่องเที่ยวเอง หรือจะมาจากคนท้องถิ่นเอง ก็แล้วแต่

แต่ปัญหาขยะท่วมหาด อาจมาจากอีกหนึ่งสาเหตุนั่นคือ ขยะในทะเล โดยเฉพาะ ทะเลกระบี่ วันนี้มีขยะมากทั้งบนท้องทะเล และใต้ท้องทะเล ดังนั้นจึงมีโครงการเก็บขยะเพื่อทำความสะอาดให้บ้านปลา โดย..

อบจ.กระบี่ จัดโครงการทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ ครั้งที่ 4 ที่ทะเลแหวก เก็บขยะได้กว่า 1 ตัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้วชนิดต่างๆ กระป๋องน้ำอัดลม เศษอวน

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ ครั้งที่ 4 บริเวณทะเลแหวก เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาดำน้ำดูปะการังเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี แต่ยังขาดการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม ทำให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่ลอยมาตามกระแสน้ำในทะเล ตลอดจนขยะที่เกิดจากวัสดุอุปกรณ์ในการทำประมง

รวมทั้งขยะที่เกิดจากประชาชน และนักท่องเที่ยวถูกทิ้งลงทะเลกระบี่เป็นจำนวนมาก ทำให้ความสวยงามตามธรรมชาติลดน้อยลงไป ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


อบจ.กระบี่ เล็งเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมแยกย้ายลงเรือเพื่อไปร่วมเก็บขยะใต้ทะเล บริเวณทะเลแหวกและหมู่เกาะปอดะ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การร่วมกันจัดกิจกรรมขยะบริเวณทะเลแหวก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยงทางทะเล ตลอดจนรณรงค์ลดการทิ้งขยะในทะเล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่สำคัญ ในการจัดกิจกรรมจะได้มีส่วนในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดกระบี่

หลังจากนักประดาน้ำกว่า 30 คน ทำการเก็บขยะมารวบรวมไว้ที่บริเวณหาดนพรัตน์ธารา พบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้วชนิดต่างๆ กระป๋องน้ำอัดลม เศษอวน เชือก เศษเหล็ก ยางรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ และพบว่าขยะที่หนาแน่นที่สุดอยู่บริเวณใกล้เกาะทับ รวมน้ำหนักขยะที่จัดเก็บในครั้งนี้กว่า 1 ตัน

ก็หวังว่าขยะตามหาดและใต้ทะเลที่มีจะลดลงบ้าง อย่างไรก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดให้ทะเลกระบี่อยู่คู่กับจังหวัดกระบี่ไปนานๆ