คสช. ตั้งชุดเฉพาะกิจปราบผู้รุกป่า

  • 0 replies
  • 3213 views
คสช. ตั้งชุดเฉพาะกิจปราบผู้รุกป่า
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 03:47:49 PM »
ที่จังหวัดกระบี่ คสช. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้ หลังถูกจัดอันดับให้อยู่ในจังหวัดวิกฤตในเรื่องพื้นที่ป่าสงวน โดยได้เริ่มตั้งชุดเฉพาะกิจออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามในพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเข้าไปบุกรุกทำลาย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นี้ นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้มีการแก้ไขปัญหา เห็นผลภายใน 6 เดือน โดยมี ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายสมาน กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ 615,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤต ทำให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ และยังมีการบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าอย่างเป็นรูปธรรม ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่วิกฤต ระยะเร่งด่วน 6 เดือน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และยังมีการบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าในช่องตะวัตตกสายสาม ท้องที่ตำบลทับปริก อำเภอเมือง ป่าเขาพนมเบญจา ท้องที่ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง ป่าเขาต่อ ท้องที่อำเภอปลายพระยา ป่าเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม อ.คลองท่อม และพื้นที่ป่าชายเลน อ.เหนือคลอง

สำหรับการดำเนินการได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนตรวจปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่ป่าชายเลน ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เมื่อพบการกระทำผิดในท้องที่ใด และไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี เชื่อว่าการบุกรุกทำป่าในพื้นที่จะต้องลดลงอย่างแน่นอน

ก็หวังว่า คสช. จะช่วยปัญหาพื้นที่ป่าในจังหวัดกระบี่ให้เหลือเท่าจำนวนเดิม เพราะปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าสงวนในเขตจังหวัดกระบี่เกือบทุกอำเภอลดน้อยลงเนื่องจากมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขายให้แก่นายทุนมานานแล้ว