แทรก php UX Blocks ในหน้าต่าง ๆ ของ Flatsome ทำยังไง

  • 0 replies
  • 1815 views
ผมงมมาพักนึง กรณีต้องการแทรก php code ของ UX Blocks จาก Theme Flatsome ว่าทำยังไง

ปกติจะแทรกเป็น html ในหน้า post หรือ page ได้สบาย ๆ ด้วยการเอาไปใส่ในเนื้อหาตรง ๆ เลย เช่น

[block id="category"]

แต่การแทรก php code ไม่เหมือนกัน ถ้าเราใช้ <?php echo [block id="category"]; ?> มันจะ error ทันที

แล้วทำยังไง ก็คือให้ใช้ function do_shortcode ที่ติดมากับระบบ wordpress แทน โดยทำแบบนี้

<?php echo do_shortcode ('[block id="category"]'); ?>

เพียงเท่านี้ หน้านั้นๆ ก็จะสามารถดึง UX Blocks มาแสดงได้แล้ว