เที่ยวงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

  • 0 replies
  • 4997 views
วช. กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ขึ้นแล้วในระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และโรงสีแดง ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


การนำเสนอผลงานวิจัยนิทรรศการออกเป็น 6 กลุ่มหัวข้อเรื่อง ดังนี้

- กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
- กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
- กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.

รวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน <strong>มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561</strong> ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

งานนี้เข้าชมฟรีทั้งงาน [direct=https://www.kasetorganic.com/forum/index.php/topic,1454.0.html]https://www.kasetorganic.com/forum/index.php/topic,1454.0.html[/direct]