สูตรผสมดิน สำหรับปลูกพืช ทุกชนิด

  • 0 replies
  • 4438 views
สูตรผสมดิน สำหรับปลูกพืช ทุกชนิด
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2018, 01:57:50 PM »
สูตรนี้ให้แร่ธาตุครบ สามารถนำไปใช้ปลูกอะไรก็งาม

สูตรที่ 1 สำหรับปลูกผักในกระถาง

นำใบมะขาม ใบกระถิน ใบขี้เหล็ก ใบจามจุรี ใบโสนและใบแค ที่ร่วงแล้วมากองรวมกัน และรดน้ำให้ชื้นภายใน 7-10 วัน จะเปื่อยยุ่ย สามารถนำมาผสมกับดินปลูกในกระถาง หรือนำไปหว่านโรยรอบต้นพืชที่ปลูก ถือเป็นการกำจัดเศษใบไม้ใต้ต้นได้ดี กรณีต้องการให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้กองรวมกับปุ๋ยคอก โดยใช้อัตราส่วน เช่น ใบจามจุรี 4 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

สูตรที่ 2 ช่วยให้ใบและดอกสีเข้มขึ้น

นำใบมะขาม ใบชมวง ใบมะกอกไทย และใบชมพู่ โดยนำมาหมักให้เน่าเปื่อย หรือเก็บรวมใส่ถุงขยะสีดำปิดปากถุงทิ้งไว้ 7 วันเพื่อให้เน่าเปื่อย ใบไม้หมักเหล่านี้จะมีความเป็นกรด เหมาะสำหรับดินปลูกไม้ประดับหรือใบไม้ที่มีสี เช่น โกสน บอนสี และช่วยให้ใบและดอกสีเข้มขึ้น


สูตรที่ 3 เพิ่มแร่ธาตุอาหารให้พืช ผัก

นำต้น ใบ และรากของผักตบชวา มาสับให้เป็นท่อน ๆ กองรวมกันให้เอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมีย่ยวสัก 2-3 วันราดด้วยน้ำปุ๋ยคอก คลุมด้วยกระสอบประมาณ 7-10 วัน ผักตบจะเอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมีย่ยวยุบตัวลงและมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใส่แปลงผัก หรือผสมดินที่ปลูกต้นไม้ได้

สูตรที่ 4 เติมความสมบูรณ์ให้ดิน

เปลือกถั่วลิสงนำมากองหมักไว้สัก 3 สัปดาห์ จนเปื่อยยุ่ย นำไปรองก้นหลุม เพื่อปลูกไม้ผลหรือผสมดินปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ดินร่วนซุยมีความสมบูรณ์

สูตรที่ 5 เร่งใบให้สีเขียวเข้ม

นำละอองข้าวที่เกิดจากขัดสีข้าวเปลือกจะเป็นส่วนเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว จมูกข้าวและรำ โดยนำละอองข้าวนี้มาแช่น้ำ 1-2 วัน แล้วนำน้ำหมักที่ได้ไปรดต้นไม้ โดยเฉพาะผักกินใบ ซึ่งจะทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม ยอดและใบจะอวบน่ารับประทาน

สูตรที่ 6 บำรุงใบให้เจริญงอกงาม

นำน้ำซาวข้าวไปรดใบสะระแหน่ จะช่วยบำรุงใบให้เจริญงอกงาม


สูตรที่ 7 เร่งดอกสีสันสวยงาม

นำเปลือกกล้วยชนิดใดก็ได้ มาหั่นเป็นท่อน ๆ แล้วตากแดดให้แห้ง นำไปผสมดินปลูก หากนำไปใช้กับกุหลาบจะช่วยให้ออกดอกสีสันสวยงาม

สูตรที่ 8 ดินปลูกต้นไม้ทั่วไป

ดินร่วน 1 ส่วน ใบใม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล 1 ส่วน ผสมเข้ากัน ใช้ได้ทันที


สูตรที่ 9 ดินปลูกไม้ดอกกระถาง

ดินใบก้ามปู 1 ส่วน ปุ๋ยคอก(ต้องเก่าๆ) 1 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน ผสมเข้ากันใช้ได้ทันที

สูตรที่ 10 ดินปลูกสำหรับปลูกโป้ยเซียน

ดินขุยไผ่ผสมแกลบหรือทรายหยาบ 1 ส่วน ถ่านป่น 1 ส่วน อิฐมอญทุบเล็กๆ 2 ส่วน เปลีอกถั่วและใบทองหลางหรือใบก้ามปูผุๆ 2 ส่วน ผสมเข้ากันใช้ได้เลย

สูตรที่ 11 ดินสำหรับปลูกแคคตัส และพืชอวบน้ำ

สูตรนี้ใช้สำหรับพืชอวบน้ำ เช่น กุหลาบหิน โคมญี่ปุ่น เนื่องจากพืชเหล่านี้ ไม่ต้องการดินที่มีอาหารสมบูรณ์มากนัก แต่ต้องการ ดินที่ร่วนโปร่งการะบายน้ำได้ดี และอุ้มน้ำได้พอสมควรส่วนผสมของดินมีดังนี้

ดินร่วน (ผึ่งแดด 7 วัน) 2 ส่วน  ทรายหยาบ 3 ส่วน ถ่านปุ่น 1 ส่วน ใบก้ามปูผุ ๆ 1 ส่วน ปูนขาวเล็กน้อย ผสมเข้ากันนำไปใช้ได้เลย

สูตรที่ 12 ดินสำหรับปลูกเบญจมาศ โกสน ปาล์ม

ดินร่วน ทรายหยาบ ปุ๋ยคอกเก่า ๆ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล กระดูกป่นเล็กน้อย ผสมเข้ากันนำไปใช้ได้เลย


สูตรที่ 13 ดินสำหรับปลูกเฟิร์น

ดินเผาหรือร่วน 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน เศษอิฐหักป่น 1 ส่วน ใบก้ามปูผุ ๆ 1 ส่วน ปุ๋ยคอกเก่า 1/2 ส่วน ปูนขาว 1/4 ส่วนถ้าเป็นเฟิร์นที่ชอบขึ้นตามโขดหิน ก็ควรจะผสมเศษหินปูนลงไปบ้าง

สูตรที่ 14 ดินสำหรับปลูกบอน ว่านต่าง ๆ ดาดตะกั่ว

ดินร่วน 6 ส่วน ทราย 4 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ใบมะขามผุ ๆ 1 ส่วน

สูตรที่ 15 ดินสำหรับปลูกคล้า และมารานต้า

ดินร่วน 2 ส่วน ทราย 2 ส่วน ขุยมะพร้าว 2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน


หมายเหตุ ปุ๋ยคอกควรทุบละเอียดและแช่น้ำประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนนำไปคลุกเคล้าครับ

ที่มา : ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว