กระบี่ ตักบาตรเทโว ออกพรรษาวันแรก

  • 0 replies
  • 1071 views
กระบี่ ตักบาตรเทโว ออกพรรษาวันแรก
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 02:49:15 PM »
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำทีมข่าวกระบี่และข้าราชการพ่อค้าประชาชน กว่า 1,000 คน ตักบาตรเทโวโรหณะ พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป หลังออกพรรษา วันแรก ถือเป็นประเพณี สืบต่อกันมา

เมื่อเวลา 7 นาฬิกา วันนี้ 25 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าบันไดนาค วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการนายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ พร้อมพ่อค้าประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนกว่า 1,000 คน ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง และขนมต้ม เพื่อทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 109 รูป ที่เดินลงมาจาก บันไดนาค 59 ขั้นของวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงจังหวัดกระบ ี่ ทำการประกอบพิธีทางศาสนา และรับบิณฑบาต โดย แบ่งออกเป็น 2 สาย นำโดยพระวิสุทธิธรรมคณี ที่ปรึกษา เจ้าคณะ จังหวัดกระบี่โดยทาง สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดโต๊ะ ออกเป็น 2 ฝั่ง เพื่อให้ ประชาชน ได้ตั้ง ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของ ที่นำมาใส่บาตร เป็นจำนวนมาก โดยวันนี้ ได้มีวัด ในอำเภอเมือง อีกจำนวน 4 วัด มารับบิณฑบาต โดยกิจกรรม ในวันนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของวันออกพรรษา รวมทั้งหลักธรรม เรื่องปวารณาและแนวทางปฏิบัติ ให้มีทักษะ ในการคิด และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในวันออกพรรษา

และสามารถเลือกสรรค์หลักธรรมคือปวารณาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธา ซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตักบาตรเทโว หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของ พระพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ี่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา หลังพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้นำขนมต้ม มาโยนใส่บาตร ใบใหญ่ ที่ วางไว้ในเรือพระ ซึ่งจะมีการชัก เรือพระกลับเข้าวัด อันเป็นประเพณีที่ถือกันมาดั้งเดิม และ จากนั้นประชาชน ก็จะช่วยกัน ลากเรือพระกลับไปยังวัด เป็นการทำบุญ ที่ถือกันมาเป็นประเพณี ที่ยาวนาน