องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระบี่

  • 0 replies
  • 1468 views
องคมนตรีตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดสตูล และ จังหวัดกระบี่

รายงาน ข่าวกระบี่ วันที่ 8 พ.ย. 61 ว่า พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนด้านการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน อาทิ ทีวีสำหรับชมวิดีทัศน์และสื่อจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนต่อไปจากนั้นองคมนตรีและผู้บริหารจังหวัดสตูล ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนรู้วิชาชีพโดยเน้นให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน อาทิ งานแกะสลักแก้ว , ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเห็ด , ขนมปะการัง , ผ้าทอมือซาโอริ ภายใต้ชื่อรายาสโตย ซึ่งจะนำออกจำหน่ายตามการจัดงานระดับจังหวัดสตูลและห้างสรรพสินค้าชั้นนำในฐานะผลิตภัณฑ์ OTOP JUNIOR โดยองคมนตรีให้โอวาสแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 746 คน โดยเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต

ในตอนบ่ายได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจำ จังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ทีม ข่าวกระบี่ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยกำหนดตรวจเยี่ยมในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย..

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

สำหรับช่วงบ่าย ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 อยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 22 ห้องเรียน จำนวน 638 คน บุคลากรทางการศึกษา 80 คน ภายใต้การบริหารงานของนายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 มีผลงานทางการศึกษามากมายเช่น รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัล Best of The Best โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปีการศึกษา 2558 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ภายหลังประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมูลนิธิพร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือส่วนของนักเรียนที่ต้องข้ามถนนนั้น ขอให้โรงเรียนได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวก

รวมทั้งหากมีโอกาสควรสร้างสะพานข้ามให้เด็ก ๆ ส่วนเรื่องเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี มีความจำเป็นในปัจจุบัน จะพยายามผลักดันให้มีให้ครบทุกห้อง จากนั้น ได้เยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน และสาธิตการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ก่อนจะเดินทางกลับ ซึ่งการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในครั้งนี้และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ได้เป็นอย่างมาก

https://web.facebook.com/AndamanNews/videos/893020647570705/?t=19

ที่มา : ช่อง 7HD , สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์