รับมอบคฑา หมอชวนวิ่ง

  • 0 replies
  • 1496 views
รับมอบคฑา หมอชวนวิ่ง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2018, 12:26:28 AM »
จังหวัดกระบี่ รับมอบคฑา หมอชวนวิ่ง จากจังหวัดตรังก่อนจะมีพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่งให้แก่จังหวัดพังงา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” จากจังหวัดตรัง นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีรับมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” จากจังหวัดตรัง ณ ลานบริเวณลานประติมากรรมปูดำ โดยมีทีมแพทย์และสาธารณสุขจากจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นักวิ่ง ร่วมทำพิธีส่งมอบคฑา หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าชวนเดิน เนื่องในโอกาสในครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่งขึ้นทั่วประเทศ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย กำหนดส่งต่อคฑาถึงกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชน ตลอดจน.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยก่อนพิธีดปิดมีการแสดงบทบาทสมมุติในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น การทำ CPR พร้อมการออกบู๊ทนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น การให้ความรู้จากหน่วยงานในเครือสาธารณสุขและบุคลากรการแพทย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียนดอกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลระยะสั้น มาให้บริการตรวจสุขภาพฟรีด้วย

สำหรับจังหวัดกระบี่ วันที่ 10 พ.ย.61 รับมอบคฑา จากจังหวัดตรัง และในวันที่ 11 พ.ย.61 เวลา 05.30 น . จังหวัดกระบี่จะดำเนินการปล่อยตัวนักวิ่งของจังหวัดกระบี่ จากบริเวณลานประติมากรรมปูดำ ตามโครงการ หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าชวนเดินจังหวัดกระบี่ด้วย เพื่อวิ่งไปส่งมอบคฑาให้จังหวัดพังงาต่อไป

โครงการ “หมอชวนวิ่ง” มีแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนนำในการวิ่งร่วมกับกลุ่ม/ชมรมนักวิ่ง และประชาชนจากทั่วประเทศ ทั้งหมดมี 15 สาย เริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.ถึงวันที่ 25 พ.ย.2561 ทีมนักวิ่งจากทุกสายทั่วประเทศ ถึงกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.2561 โดยทีมนักวิ่งสายใต้ จะเริ่มวิ่งจาก อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 4 พ.ย.2561 และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันที่ 6 พ.ย.2561 และเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 9 พ.ย.2561 และออกจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 10 พ.ย.2561 เพื่อส่งต่อให้แก่ทีมนักวิ่ง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 พ.ย.2561 โดยมีการรับ และส่งมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่งของทีมนักวิ่งทุกสายในแต่ละจังหวัด