เชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 61

  • 0 replies
  • 1338 views
เชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2018, 02:11:37 PM »
อบจ.กระบี่ เชิญร่วมงาน ลอยกระทง ประจำปี 61 สร้างความสนุกสนานครื้นเครง เน้นการแต่งกายย้อนยุคหรือพื้นเมือง

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่) กล่าวกับ ข่าวกระบี่ ว่า อบจ.กระบี่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ได้จัดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น งานลอยกระทง กระบี่ ซึ่งได้จัดงานลอยกระทงมาตั้งแต่ปี 2549 ปีนี้ถือเป็นปีที่ 13 ของการจัดงาน การจัดงานปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานพระอาทิตย์ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่สืบไป ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็กเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน เรียนรู้ถึงมรดกไทย

โดยรูปแบบการจัดงานปีนี้ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้เป็นแบบงานวัด สร้างความสนุกสนานครื้นเครง เน้นการแต่งกายย้อนยุคหรือพื้นเมือง

กิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงขอขมาพระแม่คงคา การแสดงจาก นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด และศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีมโนราห์ และลิเกป่า

การละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี โดยกลุ่มสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ การเดินกะลา, เล่นหมากขุม โดยสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ลานวัฒนธรรม (เต้นรอแง็ง) โดยสภาวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เล่นสะบ้า โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การละเล่นรีรีข้าวสาร, งูกินหาง (ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน) โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การออกร้านของแม่บ้าน อบจ.กระบี่ และโรงเรียน อบจ.กระบี่

การโชว์กระทงจากผู้ประกอบการโรงแรม สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ร้านค้า และภาคเอกชนการแต่งกาย สำหรับผู้มาร่วมงานในปีนี้ เน้นการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดพื้นเมือง จะมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่แต่งกายได้สวยงาม เข้าตา

ในส่วนของความพร้อมในเรื่องของสถานที่

ที่จอดรถของผู้มาร่วมงาน สามารถจอดได้ทั้งบริเวณด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารปากคลองจิหลาด ซึ่งสามารถรองรับรถได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับสถานที่ลอยกระทง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับ ลอยกระทง โดยจะทำสะพานยื่นออกไปในทะเล บริเวณหน้าลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และให้ผู้ร่วมงานร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ปู่ภุชงค์นาคราช เสด็จเตี๋ย เป็นต้น โดยจะจัดนักเรียนบรรยายให้ความรู้ตามจุดต่างๆ