สรรพากร ประกาศสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมปี 2562 มีผลแล้ว

  • 0 replies
  • 837 views
ตอนนี้ สรรพากร ให้ #ลดหย่อนภาษี ได้เยอะแยะตาแป๊ะไก่เต็มไปหมดเลย ค่าซื้อหนังสืออ่าน ค่าเที่ยวเมืองรอง ค่าที่พักไปเที่ยว ค่าหนังสือเรียน ค่าโน่นค่านี้ ดีจุงเบย

ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท >>https://bit.ly/2IeB3OB

ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 15,000 บาท >> https://bit.ly/2KIuIwG

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าบริการหรือค่าที่พัก สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ลดหย่อนได้ไม่เกิน 20,000 บาท และในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่จังหวัดท่องเที่ยวรองลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท >>https://bit.ly/2IHGKnl

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซื้อหนังสือทุกประเภท หรือค่าบริการหนังสือทุกประเภท ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท  >> https://bit.ly/2KLc5bv


ปัญหาเดียวคือ เรามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จะเสียภาษี เอิ๊กๆ