รู้แล้ว ดารา ที่มี ชื่อย่อ ส ศ ก ย เป็นใคร

  • 0 replies
  • 1055 views
รู้อยู่แล้ว ว่าดาราที่มีข่าว ที่มีชื่อย่อว่า ศ เป็นใคร

ศ. ศุภกิต
ศ. ศักดิ์สิทธิ์
ศ. ศานิต
ศ. ศรราม
ศ. ศิษย์บางกรวย
ศ. ศนากร

เยอะแยะไปหมด ศ ศาลาเนี่ย

ส่วนดาราที่เคยเป็นข่าว ที่มีชื่อย่อว่า ส เป็นใครกันบ้าง

ก็มี
ส. สุนิสา
ส. สายหยุด
ส. สุริวิกา
ส. สุภาวดี
ส. สพรีเดิม
ส. สมชาย
ส. สมหมาย
ส. สมเกียรติ
ส. สมศักดิ์
ส. สมปอง
ส. สมพงษ์

มีอีกเพียบ

ส่วน ดาราที่มีชื่อย่อว่า ย ก็เยอะมาก

ย. ยักษิน
ย. โย่ง
ย. ยุ่น
ย. ย๋วน
ย. ยาว
ย. แย้
ย. ยิ๋ง
ย. ยุ่ง
ย. ใย่
ย. เยอะแยะ ตะแปะขายถั่ว

ดารา ที่มีชื่อย่อว่า ก รู้แล้วว่าใคร

ก. กั๊กษิน
ก. กนก
ก. กุ้ง
ก. เก๋
ก. เกด
ก. กิ๊บ
ก. กั้ง
ก. กวย
ก. กู

เอิ่ม..มม