อำเภอเมือง

  • 2 replies
  • 8050 views
อำเภอเมือง
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:03:54 PM »
อำเภอเมืองกระบี่ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 648.552 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล และ 66 หมู่บ้าน

โดยท้องที่อำเภอเมืองกระบี่นั้นถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารราชการ เนื่องจากหน่วยงานราชการหลายแห่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแห่งนี้ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกมากมาย ที่มีที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง

สัญลักษณ์ของอำเภอเมืองกระบี่คือ เขาขนาบน้ำ นั่นเอง

นอกจากนี้แล้ว ห้างร้านและธนาคาร ก็มีกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้มากถึงกว่า 30 แห่งทั่วพื้นที่

[adskssn][/adskssn]

สำหรับอาณาเขตเมืองกระบี่นั้นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออ่าวลึกและอำเภอเขาพนม
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเขาพนมและอำเภอเหนือคลอง
- ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวพังงา
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวพังงา


อำเภอเมืองกระบี่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

- เทศบาลเมืองกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำและตำบลกระบี่ใหญ่ทั้งตำบล
- เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาครามทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาทองทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับปริกทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไสไทยทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวนางทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองทะเลทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ทั้งตำบล

อำเภอเมืองกระบี่มีเขตการปกครอง 10 ตำบล คือ

- ตำบลปากน้ำ (Pak Nam)
- ตำบลกระบี่ใหญ่ (Krabi Yai)
- ตำบลกระบี่น้อย (Krabi Noi) มี 13 หมู่บ้าน
- ตำบลเขาคราม (Khao Khram) มี 6 หมู่บ้าน
- ตำบลเขาทอง (Khao Thong) มี 6 หมู่บ้าน
- ตำบลทับปริก (Thap Prik) มี 8 หมู่บ้าน
- ตำบลไสไทย (Sai Thai) มี 7 หมู่บ้าน
- ตำบลอ่าวนาง (Ao Nang) มี 8 หมู่บ้าน
- ตำบลหนองทะเล (Nong Thale) มี 7 หมู่บ้าน
- ตำบลคลองประสงค์ (Khlong Prasong) มี 11 หมู่บ้าน*

Tanintini

Re: อำเภอเมือง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 03:34:27 PM »
กระบี่สวยมากอยากไปเที่ยวกระบี่บ้างจัง

*

arronnami

Re: อำเภอเมือง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2014, 04:23:42 PM »
อยากไปมากๆเลย