โครงการปันบุญ เปิดโอกาสสู่การพัฒนาสังคมให้ทั่วถึง

  • 0 replies
  • 4463 views
*

winnerkenner

  มูลนิธิ TMB Foundation ถือเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันนี้คนในชุมชนที่ห่างไกล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับโอกาสที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้แข็งแรง ที่สำคัญยังรวมถึงสร้างทัศนคติต่อเยาวชนไทยให้เป็นคนดีในสังคมอีกด้วย

 โครงการปันบุญ คือสิ่งที่มูลนิธิได้ตั้งใจให้เกิดจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันสังคม โดยมีหลายโครงการช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทุกปัจจัยพื้นฐานของคนไทย เช่น สร้างสาธารณสุขและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า การทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาให้เยาวชน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น อย่างในล่าสุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการปันบุญได้ร่วมสนับสนุนยอดเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพราะเราตระหนักเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง การได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดจึงเป็นหน้าที่ของมูลนิธีที่ต้องช่วยเหลือให้สังคมอย่างเต็มที่เสมอ ยิ่งถ้าเป็นเหตุร้ายจากภัยธรรมชาติซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ย่อมต้องให้ความสำคัญอย่างถึงที่สุด

 หลังจากนี้ โครงการปันบุญยังมีโครงการที่ดีอื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมด้านคุณธรรมคืนกำไรสู่สังคม เพราะเราเชื่อว่าการให้โอกาสแก่สังคมไทยอย่างทั่วถึงคือพันธกิจที่สำคัญมากที่สุดครับ