เรื่องควรระวังเกี่ยวกับ การบาดเจ็บจากแผลถลอก

  • 0 replies
  • 4996 views
*

winnerkenner

   การใส่ใจสุขภาพให้ปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ควา่มสำคัญเสมอ สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุเล็กๆ
เช่น สะดุดหกล้ม เหยียบของมีคม หรือถูกเหล็กครูดกับผิวหนังจนเกิดบาดแผลถลอกก็ตาม อันที่จริงแล้ว
เรื่องเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆ ถ้าไม่รู้ถึงอันตรายที่อาจตามมา

   อันตรายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากแผลถลอกก็คือ โรคบาดทะยัก ซึ่งเป็นโรคร้ายที่อันตราย
เป็นลำดับต้นๆเลย โดยคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เข้า ส่วนมากเกิดจากการละเลยเรื่องการปฐมพยาบาล
ต่อบาดแผลอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เชื่อโรคเข้าไปสู่ร่างกายได้จากบาดแผลนั้น เวลาต่อมาแผลที่ติดเชื้อโรคนี้
ก็จะเริ่มส่งสัญญาณอาการที่ไม่ดีตามมาด้วย ถ้ารักษาไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

  วิธีการป้องกันโรคบาดทะยักที่ควรรู้

1.เมื่อเกิดบาดแผลไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม ต้องปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องโดยเริ่มต้นจากการล้างน้ำให้สะอาด
ต่อแผลที่เกิดขึ้น รวมถึงใช้สำลีหยุดเลือดให้นิ่งก่อน

2.ใช้เบตาดีนทุกครั้งที่เกิดแผลถลอก หลังจากนั้นก็ใส่พลาสเตอร์ให้เรียบร้อย

3.หลีกเลี่ยงจากการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อแผลถลอกสักระยะนึง เช่น การเข้าครัวทำอาหาร
การยกของหนักๆ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบาดทะยักได้

4.ถ้ามีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่ที่เกิดแผลถลอก ควรรีบไปพบแพทย์
โดยเร็วที่สุด

  ดังนั้น เราอยากให้คุณใส่ใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วย เพราะแผลถลอกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นอน ถ้าเกิดเป็นโรคบาดทะยักขึ้นมาครับ